Maren Haug Andersen

Regional likeperson

Fylke: Innlandet

Jan Åge Liseth

Vara

Fylke: Vestland

Linn Brunzell

Vara

Fylke: Viken

Monica Reigstad

Journalist og Redaktør PWS-Nytt

Anders Jørgensen

Endokrinolog

Rikshospitalet

Tone Dorthe Sletten

Fastlege/Psykiater

Laila Blaalid

Vernepleier/Fagkonsulent

Akershus Universitetssykehus

Rønnaug Sæves

Tannlege

TAKO Senteret

Krister Fjermestad

Psykologspesialist

Frambu

Kaja Giltvedt

Fysioterapeut

Frambu