Nyhetsarkiv

Disputas Marianne Nordstrøm - Ernæringsfysiolog


Marianne Nordstrøm forsvarte sin doktorgrad på Rikshospitalet fredag 18. september. Sara Yttrehus Lippert med Prader-Willis Syndrom var tilstede under den høytidelige begivenheten, og hadde med blomster til Marianne på vegne av Landsforeningen for Prader-Willis Syndrom.

Marianne har bidratt til viktig forskning for personer med PWS, og vi er veldig glade for den innsatsen hun gjør for våre medlemmer.

Vi gratulerer!!

 

Sammendrag

Klinisk ernæringsfysiolog og stipendiat Marianne Nordstrøm har i sin doktorgradsavhandling funnet høy forekomst av overvekt og ugunstig livsstil hos ungdom og voksne med Downs syndrom, Prader-Willis syndrom og Williams’ syndrom. Hennes forskning stiller spørsmål ved om dagens helse- og omsorgstjenester er gode nok til å legge til rette for en sunn livsstil og ivareta helsen hos voksne med utviklingshemning.

Nordstrøm viser i sin forskning at mange av deltakerne i prosjektet hadde lavt nivå av fysisk aktivitet og at kvinner var mindre aktive enn menn. Hun mener derfor at det bør legges til rette for mer fysisk aktivitet for voksne med utviklingshemning, spesielt blant kvinner. 

Ved undersøkelse av kostholdet kom det frem at mange med Williams’ syndrom og Downs syndrom spiste frukt og grønnsaker for sjeldent og at flere med Williams’ syndrom fikk i seg lite fisk og omega-3 fettsyrer. Personer med Downs syndrom som bor sammen med pårørende ble sammenliknet med personer som bor i egen leilighet med bistand. Resultatene viser at blant dem som bor for selg selv, var det flere som ofte spiste helfabrikat til middag. Det var også en tendens til at flere ofte drakk brus. Funnene viser at det er behov for å utvikle tilpassede metoder for å fremme et sunt kosthold i disse gruppene.

Risikoen for hjertekarsykdom ble undersøkt og de genetiske syndromene ble funnet å ha svært forskjellig risikoprofil. Personer med Prader-Willis syndrom og Williams’ syndrom hadde økt risiko, mens personer med Downs syndrom hadde lav risiko. Dette knytter forskerne til de genetiske forandringene som danner opphavet til grunntilstanden. 

I sin doktorgradsavhandling tar Nordstrøm til orde for at det bør utvikles diagnosespesifikke helsesjekker for voksne med utviklingshemning basert på kunnskap om grunntilstanden deres.  Dette sammen med livsstils fremmende tiltak mener hun kan være viktig for å redusere den sosiale ulikheten i helse som rammer voksne med utviklingshemning.

 

 

 

Marianne forsvarer sin doktorgrad