Nyhetsarkiv

rundskriv om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Rettighetsfestingen av BPA er begrunnet i et ønske om å sikre mennesker med stort behov for praktisk bistand en større mulighet til å ta ansvar for eget liv og egen velferd.

 

I desember 2015 kom et rundskriv fra Helse- og Omsorgsdepartementet, som belyser rettighetsfesting av BPA og hva son ligger i rettigheten og hvor langt den går.

Rundskriv I-9/2015 "Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)"

 

Last ned dokumentet her...