Registrering for medlemskap

Medlemskapstype

Velg som du ønsker et Enkeltmedlemskap eller Familiemedlemskap.

  • Enkeltmedlemskap for personer med PWS 250,-
  • Enkeltmedlemskap øvrige 400,-
  • Familiemedlemskap 400,-

Et familiemedlemskap inkluderer alle i en husstand, hvor alle over 15 år gjelder som et fullverdig medlem, og gir rett til tilskudd fra BUFDIR.