Sjekk her hvilke kurs som kan være aktuelle til våren. Merk at søknadsfristen for flere kurs er allerede i desember.

Det tilbys ingen diagnosespesifikke kurs for PWS på Frambu kommende år. På nettsidene www.frambu.no kan du likevel finne en rekke kurs som passer for vår diagnose.

3.-7. februar: Barn med en sjelden diagnose (4-7 år). Familier som har barn med diagnoser som ikke har egne diagnosespesifikke kurs i 2020 vil bli prioritert. Søknadsfrist: 2. desember 2019

5. februar: Fagkurs: Å ha en sjelden diagnose og begynne på skolen. Målgruppe: Ansatte i barnehage og skole, skolehelsetjeneste, pedagogisk-psykologisk tjeneste og andre relevante tjenesteytere. Pårørende er også velkomne til å delta. Søknadsfrist: 22. januar 2020

24.-28. februar: Å ha en bror eller søster med en sjelden diagnose. Søsken (12 til 16 år) til personer med en sjelden diagnose kan søke om å delta på “søskencamp”. Søknadsfrist: 20. desember 2019

9. – 13. mars: Barn med en sjelden diagnose (0 – 3 år). Familier som har barn med diagnoser som ikke har egne diagnosespesifikke kurs i 2020 vil bli prioritert. Søknadsfrist: 13. januar 2020

16. april: Fagkurs: Tilnærming til utfordrende atferd ved sjeldne diagnoser som omfatter utviklingshemming. Målgruppe: Alle som arbeider med personer med en sjelden diagnose med utfordrende atferd i grunnskolealder. Pårørende kan også delta. Søknadsfrist: 2. april 2020


18.– 19. mai: Fagkurs og workshop: Cancer in People with Intellectual Disability. Kurset arrangeres i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Arrangementet er basert på internasjonale forelesere og drøftingspartnere. Målgruppe: Ansatte som yter helse- og omsorgstjenester til voksne med utviklingshemming, ansatte som arbeider med personer med kreft og pårørende. Søknadsfrist: 4. mai 2020

Les mer på www.frambu.no, klikk på Diagnoser, og P for Prader-Willis syndrom.

Du finner søknadsskjema for alle kursene i den enkelte kursomtale på nettsidene.