Å være ungdom med en sjelden diagnose

Aktuelle diagnoser: Frambus diagnoser som medfører fysiske funksjonsnedsettelser, lærevansker, lettere sosiale samhandlingsvansker eller lett grad av utviklingshemning.

Aktuelle diagnoser: Frambus diagnoser som medfører fysiske funksjonsnedsettelser, lærevansker, lettere sosiale samhandlingsvansker eller lett grad av utviklingshemning. Ungdom i alderen 12 til 18 år.

Kurset skal styrke deltakerne i møte med utfordringene som kan følge med å være ungdom med en sjelden diagnose, og tar opp temaer som selvoppfatning, kropp og helse, sosialt nettverk, samt skole og utdanning. Dersom din diagnose ikke er nevnt, ta kontakt med Frambu for å avklare om dette likevel kan være aktuelt for deg.

Tid: 26.-30. november 2018

Søknadsfrist: 28.09.2018

Påmelding...