Å være ung voksen med en sjelden diagnose

Kurset er for unge i alderen 18 til 25 år med en av Frambus diagnoser. Deltakerne må kunne delta i gruppeaktiviteter, samt kommunisere og fungere godt i sosialt samspill med de andre deltakerne.

Kurset er for unge i alderen 18 til 25 år med en av Frambus diagnoser.

Deltakerne må kunne delta i gruppeaktiviteter, samt kommunisere og fungere godt i sosialt samspill med de andre deltakerne. Kurset skal styrke evne og motivasjon til å møte utfordringene som følger med å være voksen med en sjelden diagnose, med vekt på temaer som selvbilde, sosialt nettverk, aktiv og meningsfull fritid, utdanning og arbeid, samt overgang til voksenlivet. Dersom du lurer på om kurset er aktuelt for deg, ta kontakt med Frambu.

Søknadsfrist: 12.01.2018

 

Påmelding...