Retningslinjer for personvern for www.prader-willis.no.

Personvern

Beskyttelse av opplysninger er et spørsmål om tillit, og beskyttelse av dine private opplysninger er viktig for oss. Vi vil derfor kun bruke ditt navn og andre opplysninger relatert til deg i overensstemmelse med personvernbeskrivelsen. Vi innhenter kun informasjon i de tilfeller det er relevant for oss, og vi vil kun innhente opplysninger hvis det er relevant for ditt medlemskap i Landsforeningen for Prader-Willis Syndrom

Vi vil kun oppbevare dine opplysninger så lenge vi er juridisk pålagt eller så lenge det er relevant i forhold til hensikten med innsamlingen.

Du kan besøke hjemmesiden og se gjennom uten at det avdekker personlige opplysninger. Du forblir anonym ved å gå inn på hjemmesiden, og ikke på noe tidspunkt vil vi kunne identifisere deg, med mindre du har en brukerkonto på hjemmesiden og logger deg på med brukernavn og passord.

Cookies

PWS Foreningens nettsider benytter seg av informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på din PC. Denne brukes til å forenkle din bruk av vårt nettsted ved gjentakende besøk. Vi lagrer ingen personlige data i våre informasjonskapsler og vi kan ikke spore informasjon tilbake til deg basert på innholdet i informasjonskapslene.

Denne hjemmeside benytter Google Analytics, en webanalyseløsning tilbudt av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics benytter seg av cookies, som er små tekstfiler som plasseres på din pc for å hjelpe hjemmesiden med å analysere hvordan brukerne benytter hjemmesiden. Den informasjon om din bruk av hjemmesiden som cookien genererer (inkl. din IP adresse), blir sendt og lagret på en server hos Google i USA. Google bruker denne informasjonen for å evaluere din bruk av hjemmesiden, rapportere om webstedets aktivitet til hjemmesidens operatører, samt å yte andre tjenester relatert til webområdet og internettbruk. Google kan også utlevere denne informasjon til tredjemann, når dette er juridisk påkrevd, eller når en tredjemann behandler opplysningene på Googles vegne. Google sammenligner ikke din IP adresse med andre opplysninger som Google har innhentet. Du kan nekte bruk av cookies ved å velge den aktuelle innstilling på din browser. Vær dog oppmerksom på dette vil innskrenke din bruk av hjemmesiden. Ved å bruke hjemmesiden godkjenner du Googles behandling av dine opplysninger på den måte og av de grunner som er skissert over.

Hvordan slå av/på informasjonskapsler

Du kan velge om du vil akseptere informasjonskapsler eller ikke. De fleste nettlesere aksepterer disse automatisk, men du har full frihet til å endre dette ved å slå av denne funksjonaliteten helt eller delvis. Husk at bruk av våre nettsider og tjenester vil bli redusert hvis du velger å slå av bruk av informasjonskapsler.

Annen informasjon

"Annen informasjon" refererer til upersonlige data. Vi benytter oss av slik informasjon på våre nettsteder. Denne type informasjon/data inneholder besøkstidspunkt, varighet på besøkstid, nettleser typer og versjoner, operativ system og annet informasjon som ikke er relatert til den enkelte bruker. Denne informasjonen hjelper oss til å holde oversikt over hva dem som besøker oss henter av informasjon, hvilke sider de besøker og hvor lenge de oppholder seg på våre nettsider. Med bakgrunn i denne informasjonen kan vi forbedre effektiviteten og oppbyggingen av våre nettsider. PWS Foreningen registrerer all bruk av våre nettsider, ikke bare aktiviteten til våre registrerte bruk

 

Vilkår og Betingelser

Immaterielle Rettigheter

Alt materiale på våre hjemmesider, herunder varemerker, programkode, tekst, bilder og annet tilhører PWS Foreningen. Du har ikke rett til å bruke slikt materiale på annen måte enn slik som avtalt med PWS Foreningen gjennom denne avtalen.

Du er selv ansvarlig for at materiale (tekst/bilder/film/musikk osv.) du laster opp på ulike tjenester ved innlogging ikke krenker noen tredjeparts immaterielle rettigheter slik som opphavsrett eller varemerkerett.

Tilgjengelighet

Våre hjemmesider kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. PWS Foreningen vil i den grad det er praktisk gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. PWS Foreningen er uansett ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av at hjemmesiden ikke kan benyttes som forutsatt.

Registrering

Ved registrering av egen bruker må du oppgi visse personalia. Personalia vil senere kunne bli oppdatert med informasjon som du registrerer (adresseendringer mv.). All informasjon du oppgir i forbindelse med registreringen må være korrekt og skal oppdateres så raskt som mulig ved endringer. Du kan endre registrerte opplysninger på «Min Side» på hjemmesiden.

Kun medlemmer av Landsforeningen for Prader-Willis Syndrom kan registrere en egen bruker. Mindreårige under 15; år må ha samtykke fra sine foresatte.

Når du har søkt om egen brukerkonto, vil ansvarlig WEB redaktør sjekke om du fyller vilkårene for egen bruker. Dersom personen ikke er medlem, eller ikke har betalt medlemskontingent det siste året, vil innmelding og betaling av medlemskontingent påkreves før ny konto på hjemmesiden blir godkjent og tilgang gitt.

Brukernavn, passord og sikkerhet

Når du blir Bruker av tjenestene fra PWS Foreningen, vil det bli opprettet en brukerkonto med eget brukernavn og passord. Det er Bruker selv som er ansvarlig dersom disse ikke holdes hemmelig. Bruker er dessuten ansvarlig for alt som skjer under Bruker sin brukerkonto. Bruker forplikter seg til enhver tid å informere PWS Foreningen, dersom Bruker er kjent med uautorisert bruk av Brukers brukerkonto eller andre aktiviteter som utgjør en sikkerhetsmessig risiko.

Brukers benyttelse av tjenesten

Bruker sin benyttelse av denne tjenesten underlegges alle lokale, statlige og internasjonale lover og regler. Bruker forstår og godtar:

  • Å ikke benytte tjenesten til kriminelle handlinger.
  • Å ikke avbryte, ødelegge eller sabotere PWS Foreningen sin tjeneste eller nettverk i forbindelse med tjenesten.
  • Å forholde seg korrekt i forhold til alle tilknyttede nettverks regler og prosedyrer.

Tjenesten benytter Internett for sending og mottagelse av meldinger og informasjon. Brukers benyttelse av tjenesten er derfor underlagt de bestemmelser som til enhver tid gjelder for Internett.

Bruker skal ikke ødelegge eller bryte inn i andre brukeres benyttelse eller glede av å bruke tjenesten.

Endring av vilkår

PWS Foreningen forbeholder seg retten til enhver tid å endre vilkårene i dette dokumentet. Dersom en slik endring finner sted, skal det informeres om dette på tjenesten sin hovedside (www.prader-willis.no/vilkår)