Velkommen til landsmøtet 2020

Vi inviterer til landsmøtet for Landsforeningen for Prader-Willis syndrom, som gjennomføres lørdag 7. november kl. 16:00.

 

 

Gjennomføring av Landsmøte: Siden vi er i en vanskelig situasjon med strenge smittevernstiltak, blir årsmøtet ganske annerledes i år. Årsmøtet vil strømmes digitalt via Microsoft Teams. Det er selvsagt anledning til å møte fysisk og vi vil følge smittevernstiltakene som er gjeldene den aktuelle møtedagen. Møte bli avhold på Scandic hotell Lillestrøm lørdag 7.november kl.16.00.

Veiledning av det digitale landsmøte og informasjon om stemmegiving vil komme i god tid før gjennomføringen av landsmøte.

For de som ønsker å være til stede, sammen med representanter fra styret, vil landsmøtet inviterer foreningen til festmiddag for medlemmer som har deltatt på landsmøtet på Lillestrøm. 

Foreningen dekker overnatting lørdag til søndag og festmiddag lørdag for medlemmer som deltar på landsmøte lørdag 7. november. Reiseutgifter dekkes av den enkelte.

Innkalling til landsmøtet finner du i 01-2020 utgaven av PWS-nytt. Øvrige papirer sendes ut cirka 3 uker før landsmøtet finner sted.

Alle som skal delta på landsmøtet må ha betalt medlemskontingent for 2020.

Påmelding her

Hvis du skal ha overnatting er påmeldingsfrist 25 september.

Last ned landsmøtepapirer her...