Følelsesmessig utvikling, atferd og psyke, samt vennskap, relasjoner og seksualitet hos personer med PWS

For første gang arrangerer Landsforeningen for Prader-Willis syndrom et faglig webinar på grunn av koronasituasjonen. Vi håper mange får muligheten til å delta.

Webinaret erstatter det fysiske fagseminaret og avholdes fredag 6.november 2020 kl.12.00-16.00. Vi har invitert to av de dyktige fagpersonene som noen av oss møtte på den store PWS-verdenskonferansen på Cuba i november 2019, og som vi syntes har svært interessante tanker å dele med oss.  

Elizabeth Roof er fra Tennessee, USA. Hun er seniorforsker ved Vanderbilt University, Department of Psychology, er utdannet psykolog. Hun er i gang med flere forskningsprogram om PWS, og har over 25 år fulgt over 350 barn, unge og eldre med PWS i sine studier, og har gitt råd til både foreldre og profesjonelle i USA, Canada og Australia. Har delt sine erfaringer på flere nasjonale og internasjonale konferanser.

Verena Wanker-Gutmann fra Østerrike har vært leder for PWS-foreningen i Østerrike, og er styremedlem i den internasjonale IPWSO-organisasjonen. Hun har i en årrekke hatt lederstilling innen undervisning, men holder nå workshops og kurs for organisasjoner og studenter innen vernepleier- og omsorgsfag, setter søkelys på «handicapped sexuality», med hovedvekt på PWS og seksualitet.  Hun har selv en datter på 30 med PWS.

Webinaret er et tilbud til fag- og omsorgspersoner som jobber med barn, unge og voksne med PWS, til foreldre og andre med interesse for diagnosen. Seminaret vil foregå på engelsk.  Det vil være mulig å stille spørsmål i en spørsmålsrunde, enten selv på engelsk eller at en i styret stiller spørsmålet på engelsk for deg.

Webinaret er gratis.

Påmelding her

Vi håper så mange som mulig har lyst og anledning til å delta og ønsker hjertelig velkommen!

Informer gjerne skoler, arbeidsplasser, boliger og fag- og omsorgspersoner i din region om seminaret.