Følelsesmessig utvikling, atferd og psyke, samt vennskap, relasjoner og seksualitet hos personer med PWS

Sett av dagene 6. og 7. november 2020. Da inviterer Landsforeningen for Prader-Willis syndrom til nytt fagseminar som kanskje kan belyse disse vanskelige temaene på litt nye måter.

Vi har invitert to av de dyktige fagpersonene som noen av oss møtte på den store PWS-verdenskonferansen på Cuba i november 2019, og som vi syntes har svært interessante tanker å dele med oss.

 

Elizabeth Roof er fra Tennessee, USA. Hun er seniorforsker ved Vanderbilt University, Department of Psychology, er utdannet psykolog. Hun er i gang med flere forskningsprogram om PWS, og har over 25 år fulgt over 350 barn, unge og eldre med PWS i sine studier, og har gitt råd til både foreldre og profesjonelle i USA, Canada og Australia. Har delt sine erfaringer på flere nasjonale og internasjonale konferanser.

 

Verena Wanker-Gutmann fra Østerrike har vært leder for PWS-foreningen i Østerrike, og er styremedlem i den internasjonale IPWSO-organisasjonen. Hun har i en årrekke hatt lederstilling innen undervisning, men holder nå workshops og kurs for organisasjoner og studenter innen vernepleier- og omsorgsfag, setter søkelys på «handicapped sexuality», med hovedvekt på PWS og seksualitet.  Hun har selv en datter på 30 med PWS.

Seminaret er et tilbud til fag- og omsorgspersoner som jobber med barn, unge og voksne med PWS, til foreldre og andre med interesse for diagnosen. Seminaret vil foregå på engelsk.

 

Velkommen til landsmøtet 2020

Vi inviterer til landsmøtet for Landsforeningen for Prader-Willis syndrom, som gjennomføres lørdag 7. november kl. 16:00, etter at fagseminaret er avsluttet.

Etter landsmøtet inviterer foreningen til festmiddag for medlemmer som har deltatt på landsmøtet.

Innkalling til landsmøtet finner du i 01-2020 utgaven av PWS-nytt. Øvrige papirer sendes ut cirka 3 uker før landsmøtet finner sted.

Alle som skal delta på landsmøtet må ha betalt kontingenten til foreningen innen fristen i april. 

Fagseminar – priser

 

Fagpersoner, tjenesteytere, ikke-medlemmer

  • Seminar inkl. lunsj: kr 900,- per dag/ person
  • Overnatting i enkeltrom m/frokost: kr 1100,-
  • I dobbeltrom kr 650,- per person inkludert frokost
  • Middag fredag kveld kan bestilles i tillegg: kr 410,- per person

Strømming/video – ikke-medlemmer

Vi håper å få til strømming av seminaret, slik at du kan følge med, selv om du ikke har anledning til å reise til Lillestrøm. Det er nødvendig med påmelding.  Pris kr 300,-

Betalende medlemmer (betalt kontingent før 1. april)

  • Kr 500,- per person/dag for seminar inkl. lunsj
  • 1300,- per person. Inkluderer seminar, landsmøte, lunsj begge dager, to middager og to overnattinger med frokost.
  • Barn under 12 år: kr 350 per døgn. (Vi har ikke eget opplegg for medfølgende barn denne gangen.)

Strømming: Gratis for medlemmer.

PÅMELDINGFRIST 20. SEPTEMBER.

Vi håper så mange som mulig har lyst og anledning til å delta og ønsker hjertelig velkommen!

Informer gjerne skoler, arbeidsplasser, boliger og fag- og omsorgspersoner i din region om seminaret.

 

Elektronisk påmelding her

 

NB! Vi må ta forbehold om at planene kan bli endret som følge av korona-situasjonen. 

 

Hilsen fra Styret