GroAssist er en mobilapp som er utviklet spesielt for å hjelpe foreldre og omsorgspersoner til barn som får behandling for veksthormonforstyrrelser.

GroAssist har en rekke funksjoner som kan hjelpe med å få best gjøre behandlingen enklere og holde orden på injeksjonene gjennom å:

  • Etablere daglige behandlingsrutiner
  • Involvere og engasjere barnet i behandlingen – foreldre/omsorgspersoner kan legge inn en premie etter et ønsket antall injeksjoner
  • Vekstkurver som hjelper å følge barnets utvikling
  • Samle dokumentasjon rundt barnets behandling som kan brukes ved legebesøk for å diskutere barnets utvikling
  • Dele behandlingsinformasjon som finnes i appen med andre omsorgspersoner når barnet er på overnattingsbesøk eller har to hjem.

Hvordan få tilgang til GroAssist?

GroAssist er tilgjengelig både for Android og iPhone. For å laste ned appen kan man søke etter den enten i App Store eller Google Play.

For å aktivere appen - bruk koden 4726.

 

Last ned brosjyre for mer informasjon. 

 

Du finner også en kort barnevennlig informasjonsfilm her: https://www.pfizer.no/helse/groassist-mobilapp