Frida med Prader-Willis med i norsk serie på NRK 

Norsk serie om barn som har en ekstra utfordring å leve med. Frida har Prader-Willis syndrom og lærer ikke like raskt som andre. Derfor får hun hjelp av voksne både på skolen og på ridningen. Men Frida vil gjerne klare ting helt selv, og aller helst vil hun få seg jobb som stalljente.

 

Se episoden her: http://tv.nrksuper.no/serie/saann-er-jeg-og-saann-er-det/MSUE11007914/sesong-3/episode-7