Her finner du Styret tilhørende foreningen.

Nils Erik Andreassen

Vara

Anita Yttrehus Aasheim

Vara

Lise Marit Stefferud Holter

Medlem

Fylke: Hedmark

Nina Grawert

Nestleder

Fylke: Møre og Romsdal

Charlotte Yksnøy Molnes

Sekretær

Fylke: Telemark

Kjell Harald Otterlei

Kasserer

Fylke: Møre og Romsdal

Ina Slapgard Aarhus

Styreleder

Fylke: Viken