Her finner du likepersoner tilhørende foreningen.

Unni Hamre

Regional likeperson

Fylke: Rogaland

Foreløbig ingen likeperson

Regional Likeperson

Fylke: Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Agder, Nordland, Rogaland, Troms og Finnmark.

Magnus Jensen

Likeperson for småbarn 0-6 år

Kjell Harald Otterlei

Likeperson for sydenresier

Berit Otterlei

Likeperson for sydenresier

Margrethe Stendahl

Regional likeperson

Fylke: Trøndelag

Nina Rennestraum

Regional likeperson

Fylke: Vestland

Ove Årdal

Regional likeperson

Fylke: Møre og Romsdal

Anne Cesilie Tellnes

Regional likeperson.

Fylke: Vestland

Christoffer Rustebakke

Regional likeperson

Fylke: Innlandet