Fjell Camp med Frambu på Rondeheim

Fjellcamp på Rondeheim er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Frambu, Rondeheims venner og Stiftelsen Sophies Minde

Denne leiruken retter seg mot unge voksne mellom 20 og 40 år med en av Frambus diagnoser som er i etableringsfasen og som har behov for å etablere nye arenaer for fysisk aktivitet og meningsfull fritid.

Søknadsfrist er 12. mai.

Egenandel: 4.500,- (Inkluderer en gratis Ledsager)

Del gjerne informasjonen med aktuelle deltakere!
På campen vil det være tre aktivitetsledere og fem-seks assistenter. Disse vil primært jobbe med tilrettelegging og bistand i aktiviteter.

Deltakere med behov for praktisk bistand til spising, på- og avkledning, toalettbesøk og hygiene må ha med seg egen ledsager under hele oppholdet. Også deltakere som har liten erfaring med å være på leir eller ferieopphold uten kjente følgepersoner, må ha med ledsager.

NB: Hver deltaker kan ha med seg én ledsager til måltider og overnatting. Dersom det er behov for flere ledsagere for å få en eventuell turnus til å gå opp, må dette organiseres på eget vis og til egen kostnad.
 
Rondeheim har begrenset kapasitet, men vil kunne være behjelpelig med bistand til alternativ innlosjering. 

Les mer på Frambu sine sider her...