Bedre liv med økt fokus på kosthold og aktivitet

Mange med sjeldne diagnoser sliter med over- eller undervekt. Et nytt prosjekt i Bergen hjelper funksjonshemmede å få et bedre kosthold. Siri Arnesen med Prader-Willis syndrom får hjelp til å planlegge uke meny, handling og trening. Det har ført til at hun har gått ned 50 kilo.

Det viktigste tiltaket er å hjelpe funksjonshemmede å få bedre rutiner og oppfølging for å spise sunnere. For å få til det, kreves det økt kunnskap både blant brukerne selv og i personalet.
 
En av personene som har deltatt i prosjektet er Siri med Prader-Willis syndrom. Diagnosen hennes medfører trang til overspising. Samtidig er energibehovet lavere enn vanlig. Det fører til at mange med diagnosen utvikler overvekt. 

Etter tre år med oppfølging av kosthold og trening, har Siri gått ned hele 50 kilo. Onsdag 15. april fortalte NRK Hordaland om Siri og prosjektet. NRK fortalte også om prosjektet i Dagsnytt samme dag. Hør hele innslaget her.

Prosjektet i Bergen er støttet av Helsedirektoratet. Målet er at også resten av landet skal kunne ta i bruk metodene som er utviklet.