Nyheter

  • Familiesamling på Vestlandet

    Postet: 21.05.2016  Av: Anita Yttrehus Aasheim

    Familiesamling på Stord Lørdag 30. april møtte 23 personer fram ved Bowl It på Stord. Ni av oss hadde PWS, mens resten hadde muligens andre diagnoser – hvem vet... Gruppen kom fra nesten hele Vestlandet – fra Dale i Sunnfjord i nord til Sola i sør.
  • Nytt rundskriv om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

    Postet: 15.04.2016  Av: Anita Yttrehus Aasheim

    rundskriv om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Rettighetsfestingen av BPA er begrunnet i et ønske om å sikre mennesker med stort behov for praktisk bistand en større mulighet til å ta ansvar for eget liv og egen velferd.